19
Nov
2019

Vems ansvar och vad kan vi som individer göra för att minska vår klimatpåverkan?

Hur mår klimatet? Bakgrund och nulägesbild. Tips till hållbar livsstil.

Text uppdaterad: 2019-11-14

p Sturesalen, Sturegatan 45, Borås
c 18:30 - 20:00
Annons