19
nov
2019

Vems ansvar och vad kan vi som individer göra för att minska vår klimatpåverkan?

Hur mår klimatet? Bakgrund och nulägesbild. Tips till hållbar livsstil.

Text uppdaterad: 2019-11-14

p Sturesalen, Sturegatan 45, Borås
c 18:30 - 20:00
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.