04
okt
2015

Utdöingbygd

Fotografen Bernt Ragnarsson visar några av sina omtalade TV-filmer.

Text uppdaterad: 2015-07-27

p Sätila bygdegård, Härkilavägen, Sätila
c 16:00 - 18:30
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.