26
mar
2020

Naturen som läkande kraft

Hur växter och natur kan lindra stress och öka vårt välbefinnande
Eva Sahlin, forskare, filosofie doktor i miljöpsykologi

Text uppdaterad: 2020-03-3

p Sturesalen, Sturegatan 45
c 10:00 - 12:00
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.