08
Nov
2018

Lars Eje Larsson visar målningar

Det väsentligaste i Lars Ejes måleri är ljuset och färgen. Han försöker gestalta stämningar och rumsbildning där ljusspelet är viktigast.

Text uppdaterad: 2018-11-6

p Flaménska galleriet
c 15:00 - 18:00
Annons