01
nov
2015

Lanthushållet under 1900-talet

Film med kvinnors egna berättelser i nutid och ur filmarkiv.

Text uppdaterad: 2015-07-27

p Sätila bygdegård, Härkilavägen, Sätila
c 16:00 - 18:30
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.