29
aug
2019

Hasse och Tage Humoristiska humanister

Johanna Broman
Filosofie doktor i musikvetenskap föreläser
Lokal:Röda Rummet, Kulturhuset

Text uppdaterad: 2019-08-19

p Borås
c 10:00 - 12:00
Annons