12
okt
2018

Filmplats Borås – uppstart

Workshop i ungt filmskapande med regissören Christian Zetterberg.

Text uppdaterad: 2018-10-9

p Brygghuset, Bryggargatan 14, Borås
c 17:30 - 20:00
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.