10
Nov
2018

Filmplats Borås

Heldagsworkshop i ungt filmskapande med regissören Christian Zetterberg.

Text uppdaterad: 2018-10-9

p Brygghuset, Bryggargatan 14, Borås
c 11:00 - 16:00
Annons