05
mar
2020

Existentiell hälsa – sammanhang

Under 8 torsdagar samtalar vi om existentiell hälsa utifrån WHOs åtta teman.

Text uppdaterad: 2020-01-13

p Equmeniakyrkan Fristad
c 18:30 - 21:00
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.