18
sep
2021

Bråtagille-Bråkkalas-Beredningsträff

Vi bereder lin tillsammans med Hemslöjdskonsulenterna VGR

Text uppdaterad: 2021-08-30

p Vävkompaniet Västerbrogatan 15 Borås
c 10:00 - 14:00
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.