20
Jun
2017

SMH:s torgträffar med veteranfordon

Fordon min. 20 år. Tema mc och mopeder, men övriga 20-åringar är också välkomna

Text uppdaterad: 2017-02-23

p Stora Torget Borås
c 18:30 - 21:00
Annons