19
Jul
2017

Musik på Vänga kvarn

Spontan glädje med Helges Handikapporkester
Fri entré.
Kaféet öppet kl 11-21

Text uppdaterad: 2017-07-11

p Vänga Kvarn
c 19:00 - 20:00
Annons