01
Nov
2015

Lanthushållet under 1900-talet

Film med kvinnors egna berättelser i nutid och ur filmarkiv.

Text uppdaterad: 2015-07-27

p Sätila bygdegård, Härkilavägen, Sätila
c 16:00 - 18:30
Annons